Kalite Politikamız

 Toplam Kalite felsefesini esas alarak, takım ruhu içerisinde şirket ve birim hedeflerine ulaşılması, 

• İş süreçlerimizin özdeğerlendirme süreci ile gözden geçirilerek, performansımızı geliştirecek önleyici yaklaşımların belirlenmesi, 

• Sürekli iyileştirme yaklaşımı doğrultusunda tüm süreçlerimizdeki verimliliğin uluslararasi düzeyde rekabet edebilecek seviyeye yükseltilmesi, 

• Yenilikçi ve yaratıcı yaklaşımların cesaretlendirilmesi, teknik ve davranışsal etkinlikleri artıracak eğitimlerin gerçekleştirilmesi yönünde faaliyetlerimizi çevre, iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemleri ile birlikte bütünleşik bir şekilde yöneterek, kalite açısından öncülüğümüzle örnek bir kuruluş olmak için tüm gücümüzle çalışırız.